Odluke općinskog vijeća

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj  92/10) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 20. sjednici, održanoj 23.03. 2020. godine, donosi

 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU

Na temelju članka. 32. st. 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, čl. 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 73/17 NN 14/19, čl. 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17 i čl. 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni Glasnik Međimurske županije « broj 5/13, 4/18, 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 20.sjednici održanoj,23.02. 2020.god. donosi

ODLUKU O USVAJANJU   IZVJEŠTAJA O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 14/18), Općinsko vijeće Općine podturen  na 20. sjednici održanoj, 23.03.  2020. godine, donijelo je

 O D L U K U o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Podturen za 2019. godinu

Na temelju članka 25. st.8. , članka 49. stavak 4.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj:  20/18),) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13., 4/18), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 20. sjednici održanoj,.23.03.2020.  godine, donosi

                                IZVRŠENJE PROGRAMA  KORIŠTENJA SREDSTAVA  od zakupa  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na  području Općine Podturen u  2019.god.

Na temelju članka 117.  Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)   članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13; 4/18 i 15/18.) Općinsko vijeće Podturen  na 20.  sjednici održanoj dana ,23.03. 2020. god., donosi

 

IZVRŠENJE  SOCIJALNOG  PROGRAMA OPĆINE PODTUREN ZA 2019.GODINU

Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15)  i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 20.sjednici održanoj,23.03.2020. godine, donosi

        IZVRŠENJE  P R O G R A M A JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI i   UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GOD.

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com