JAVNI POZIVI ZA UDRUGE

Temeljem članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/21) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 21/19)općinski načelnik Općine Podturen, dana, 6.02.2024.god. objavljuje: 

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2024. godini

DOKUMENTI:

1. UPUTE  PRIJAVITELJIMA 

2.  Pravilnik o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podturen

3.  Program javnih potreba u kulturi Općine Podturen za 2024. godinu

4.  Program javnih potreba u sportu na području Općine Podturen za 2024. godinu

OBRASCI:

1. Obrazac 1

2. Obrazac 2

3. Obrazac 3

4. Obrazac 4 (obrazac za izvješća na kraju programa)

 

 

 

Temeljem članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/21) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 21/19)općinski načelnik Općine Podturen, dana, 22.03.2023.god. objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2023. godini

UPUTE PRIJAVITELJIMA 

 

1. OBRAZAC 1

2. OBRAZAC 2

3. OBRAZAC 3

4. OBRAZAC 4

 

Na temelju članaka 43. Statuta Općine Podtureni („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/21), a sukladno članku 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i članka 22. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Podturen, Općinski načelnik Općine Podturen donosi

 

Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga koji su od interesa za Općinu Podturen u 2023. godini

Temeljem članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/21) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 21/19)općinski načelnik Općine Podturen, dana,23.03.2022.god. objavljuje:

 

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2022. godini

Upute prijaviteljima

OBRASCI:

1. Obrazac 1

2. Obrazac 2

3. Obrazac 3

4. Obrazac 4

 

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga koji su od interesa za Općinu Podturen u 2022. godini

Temeljem članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podturen, općinski načelnik Općine Podturen, dana,09.04.2021.god. objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2021. godini

 

Dokumenti: 

1. UPUTE PRIJAVITELJIMA

2.  O D L U K A  o raspisivanju natječaja za dodjelu i korištenje sredstava iz proračuna za programe/projekte za opće dobro koje provode Udruge u  2021. godini

3.  P R A V I L N I K o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podturen

 Obrasci: 

1. OBRAZAC 1

2. OBRAZAC 2

3. OBRAZAC 3

4. OBRAZAC 4

 

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA 

Temeljem članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podturen, općinski načelnik Općine Podturen, dana, 4.02.2020.god. objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2020. godini

UPUTE PRIJAVITELJIMA  

 

Dokumenti: 

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

 

 

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga koji su od interesa za Općinu Podturen u 2020. godini

Na temelju članka 10. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije “ br. 8/15), Općinski načelnik Općine Podturen donosi:

Odluku o raspisivanju  JAVNOG POZIVA za sufinanciranje javnih potreba  u kulturi, sportu i udrugama

Prilozi:

JAVNI POZIV za sufinanciranje javnih potreba  u kulturi, sportu i udrugama

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac C

Obrazac D

Obrazac 

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima ud ruga koji su od interesa za Općinu Podturen u 2019. godini

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com