LD „FAZAN“ DEKANOVEC - PODTUREN

Florijana Andrašeca 41

40318 Dekanovec

 

Samo nekoliko mjeseci nakon završetka Drugog svjetskog rata, Izvršni odbor Okružnog narodnog odbora u Varaždinu, aktom broj 28216/45 od 24. studenoga 1945. godine odobrava osnivanje i pravila Lovačkog društva Dekanovec.  Od osnutka do danas, Društvo se više puta preustrojavalo. 1955. godine sela odnosno katastarske općine Dekanovec, Novakovec, Gardinovec, Podturen i Sivica pripale su LD „Fazan“ Dekanovec. Društvo do 2012. godine djeluje pod nazivom LD „Fazan“ Dekanovec. Te godine društvo mijenja naziv i od 2012. godine djeluje pod imenom LD „Fazan“ Dekanovec-Podturen.

Ukupna površina našeg lovištva iznosi 4094 hektara odnosno dužina lovišta iznosi polazeći od istoka prema zapadu oko 7,8 km, a od sjevera prema jugu 5,5 km. Prema lovnogospodarskoj osnovi u lovištu su stalne vrste divljači: zec, fazan i trčka. Tu su još: jazavac, kuna zlatica i bjelica, lasica mala, tvor, lisica, grlica divlja, patka divlja i dr. Od visoke divljači prevladavaju: srna, jelen i divlja svinja. Možemo istaknuti da se broj sitne i visoke divljači posljednjih nekoliko godina smanjuje posebno zbog klimatskih promjena i katastrofa te zbog ljudskog faktora (kemizacija u poljoprivredi te krivolova).

Danas društvo broji 53 člana, od toga 2 privilegirana člana, 4 pridružena člana te 47 matičnih članova, koji svojim radom i zalaganjem provode sve mjere za uspješan uzgoj divljači odnosno rade na olakšavanju života, opstanku i razmnožavanju vrsta te sve akcije na podizanju kvalitete i brojnog stanja divljači.

 

Predsjednik: Jambrošić Jasmin, univ.spec.oec.

Tajnik: Blažić Dragutin

Lovnik: Mesarek Stjepan

Blagajnik: Varga Miroslav

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com