Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 15.i 31.Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. god. donijelo je

 

ODLUKU o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja Općine Podturen u dječjim vrtićima

 

 

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11 i 61/11) i članka  31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/13.), Općinsko vijeće Podturen na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine, donijelo je

 

Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. god.

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine donosi

 

ODLUKU O PRODULJENJU ROKA PRIMJENE PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE PODTUREN

 

 

Temeljem članka 9. i 10. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13 ), Općinsko vijeće Općine Podturen na 4. sjednici održanoj dana, 7. 12. 2017. godine donijelo je,

 

Odluku o javnim priznanjima Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine, donosi 

 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2018. GODINU

 

 

Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i  15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik međimurske županije“ 6/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 4. sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine donijelo je

 

ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za 2018. godinu

 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12 i 143/13) i članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik međimurske županije” br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 4. sjednici održanoj dana, 7.12.2017. godine, donijelo je

 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2018. GODINU OD NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen  na 4. sjednici održanoj dana, 7. 12. 2017. god., donosi

 

SOCIJALNI PROGRAM Općine Podturen za 2018. godinu

 

 

Temeljem članka 17,  stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/2015), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja članak („Narodne novine 49/2017) te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 5 sjednici, održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijelo

 

ANALIZU STANJA sustava civilne  zaštite na području Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine „ 82/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na sjednici održanoj dana 21. 12. 2017. god. donijelo je

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN  ZA 2018. GODINU

 

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 4. sjednici održanoj dana, 7. 12. 2017. god. donosi

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE za razdoblje 2018. – 2020. god.

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com