Općina Podturen smještena je u sjevernom dijelu Međimurske županije i prostire se na površini od 31,23 km2. Kao pogranična jedinica lokalne samouprave, općina Podturen graniči na sjeveru sa Republikom Slovenijom, a na sjeveroistoku s Republikom Mađarskom. Na istoku Općina graniči s općinom Dekanovec, na jugu sa općinom Belica, na jugozapadu s Gradom Čakovcem, na zapadu sa općinom Vratišinec i na sjeverozapadu sa Gradom Mursko Središće.

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine Općina je imala 4.663 stanovnika. Gustoća naseljenosti prema tom podatku je 148,39 st/km2. Podaci popisa 2001. pokazuju pad ukupnog broja stanovnika i prema EU popisnoj metodi broj stalnog stanovništva općine Podturen iznosi 4.392.

U sastav općine Podturen ulazi 6 naselja i to Celine, Ferketinec, Miklavec, Novakovec, Podturen i Sivica, a u svakom je formiran i mjesni odbor. Naselje Podturen ima svoja izdvojena građevinska područja Matekovec i Lončarevo, a naselje Sivica Inkejevicu.

Geografsko-prometni položaj definiran je pograničnom pozicijom prema Republikama Sloveniji i Mađarskoj, a glavne prometne pravce čine županijske prometnice ŽC2003 G.P. Bukovje - Mursko Središće – Hodošan tzv «murska magistrala» u pravcu sjeverozapad – jugoistok paralelno s rijekom Murom i ŽC2017 u pravcu jugozapada prema gradu Čakovcu.

Područje općine Podturen dijeli se na dva dijela – južni dio kultiviranog krajolika sa obradivim poljoprivrednim zemljištima i gospodraskom šumom Dubrava između Sivice i Podturna te dio Zaštićenog krajolika rijeke Mure koji se pruža u pravcu od sjeverozapadnog prema jugoistočnom dijelu Općine.

 

Površina
Međimurska Županija formirana je 1993. godine kao slijednik dotadašnje Općine Čakovec, kada je prvi puta formirana i političko – teritorijalna jedinica lokalne samouprave općina Podturen. Općina Podturen prostire se na površini od 31,23 km2, te čini 4,31% ukupne
površine Županije. Područje Općine administrativno čine područja 6 naselja Celine, Ferketinec, Miklavec,Novakovec, Podturen i Sivica. Naselje Podturen ima svoja izdvojena građevinska područja Matekovec i Lončarevo, a naselje Sivica Inkejevicu.

Katastarska općina Površina u hektarima %

Ferketinec 509 15,99%
Gornji Kraljevec (samo dio na području Općine) 30 0,94%
Novakovec 824 25,90%
Novo Selo Rok (samo dio na području Općine) 10 0,31%
Podturen 1.017 31,95%
Sivica 793 4,81%
UKUPNO 3.182 100,00%


Granice jedinice lokalne samouprave uglavnom su određene granicama katastarskih općina osim na području naselja Celine i Sivice gdje se u kojima granicu prelaze katastarske općine Gornji Kraljevec i Novo Selo Rok.
Područje Općine u pravcu sjeverozapad – jugoistok prostorno je određeno rijekom Murom uz koju se protežu i granice prema Republikama Sloveniji i Mađarskoj. Preostale granice nemaju neko posebno geografsko odreñenje koje bi prostor Općine izdvajale iz okolnog prostora. Područje pripada mikroregionalnoj cjelini Donjeg Meñimurja.

OPĆINA PODTUREN

površina 31,42
sveukupna dužina granice 35,463

dužina granice prema Sloveniji 10,791
dužina granice prema Mađarskoj 2,649
dužina granice prema susjednim općinama 22,023
udaljenost krajnjih točaka zapad - istok 9,770
udaljenost krajnjih točaka sjever - jug 6,380

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com