Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 21. sjednici održanoj 10.06.2020. godine donosi

 

ODLUKU  o II. izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen

Temeljem članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj,10.06.2020. godine donijelo je

 O D L U K U MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE ŠTETNIH POSLJEDICA IZAZVANIH  PANDEMIJOM VIRUSA COVID-19

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13,4/18 i 15/18 ) Općinsko vijeće Podturen na 21.sjednici održanoj dana,10.06.2020. god. donijelo je


ZAKLJUČAK o prodaji zemljišta

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće  Podturen na   20.sjednici održanoj dana, 23.03. 2020.god. donosi                                                                                                                                                                                                                                                                 IZVRŠENJE   PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE  Za razdoblje 2019.god.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13., 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 19.  sjednici održanoj,23.12. 2019. godine, donijelo je

 

II.IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU

 

 

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 19. sjednici održanoj, 23.12. 2019.g. donijelo je

 

II.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.g. 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com