Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 28/09), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 14.sjednici održanoj 14.09.2015.god. donosi

Zaključak po pojedinačnim zahtjevima za dokup dijelova zemljišta

 

 

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 18. sjednici održanoj dana,16.06.2016. god. donijelo je

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine Podturen za 2015.god. Dobrovoljna vatrogasna društva

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 21.sjednici održanoj dana, 5.12. 2016. god. donijelo je

Zaključak o prodaji dijela čestice neposredno vlasniku

 

 

Na temelju stavka 7. članka 100. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09) i  Odluke o izradi III. Izmjene i dopune DPU stambeno-poslovne zone u Podturnu (Sl.glasnik Međimurske županije br. 6/10) i članka 32.Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br. 10/09), Općinsko vijeće, na svojoj 15. sjednici, održanoj 15.06.2011. godine, donijelo je  

Odluka o donošenju III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja stanbeno - poslovne zone uz školu u Podturnu

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com