Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 12. sjednici održanoj 7.05. 2015. godine, donosi


Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Podturen od 2015. do 2020. godine

 

VIŠE

 

 

 

 

Na temelju članka 3.Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04.,110/04.,178/04.,38/09.,79/09. i 49/11.), Zakona o cestama ("Narodne novine" br.84/11, 22/13, 54/13 i 148/13) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13). Općinsko vijeće Općine Podturen na 7. sjednici održanoj dana ,16.07. 2014. godine, donosi

ODLUKU O NERAZVRSTANIM CESTAMA OPĆINE PODTUREN

 

VIŠE

 

 

 

Temeljem članka 28. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 13.sjednici održanoj dana 14.07.2015.god. donosi

Odluku o poništenju natječaja

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br.5/13.)Općinsko vijeće Podturen na 13. sjednici održanoj, 14.07.2015. godine, donijelo je


Odluku o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 14. stavka 1. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 14. sjednici održanoj,14.09.2015. godine, donijelo je


Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj,4.12. 2014. godine, donijelo je


Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2015.

 

VIŠE

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com