Ustrojstvena jedinica

Jedinstveni upravni odjel

Komunalni redar

Poslove komunalnog redara obavlja: Karmen Dobrovolec

Kontakt

tel. 040 847 260 mob. 099 545 0979

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PRIJAVA KOMUNALNOM REDARU

 

Općenito:

Služba komunalnog redara ustrojena je temeljem „Zakona o komunalnom gospodarstvu.“

Temeljna Odluka koju provodi komunalni redar „Odluka o komunalnom redu Općine Podturen“ i ostale odluke Općinskog vijeća proizašle iz iste, te odluke Općinskog načelnika.

Najvažniji  zakon u čijem provođenju sudjeluje JUO, odnosno komunalni redar, pored svih ostalih je „Zakon o održivom gospodarenju otpadom“.

Ovlasti komunalnog redara prema „Zakonu o komunalnom gospodarstvu“.

Članak 18.

(1) Komunalni redar u provođenju komunalnog reda iz članka 16. ovoga Zakona ovlašten je:

  1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
  2. izricati mandatne kazne,
  3. predložiti pokretanje prekršajnog postupka.
    (2) Protiv rješenja komunalnog redara iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, a protiv rješenja komunalnog redara Grada Zagreba središnjem tijelu državne uprave nadležnom za komunalno gospodarstvo.

(3) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com