Print

PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2017.

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAčUNA OPćINE PODTUREN ZA 2017.GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA do 30.06.2017

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAčUNA OPćINE PODTUREN ZA 2017.GODINU

IZVJEŠTAJ od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2017. GODINU

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN  za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. g.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2017. GODINU