Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 31.12.2019.god. pokrenuo je postupak za nabavu – IZGRADNJA PBS – IVANA GRŠČIĆA – GLAVNA PODTUREN (do trgovine „KITRO“)  , te  Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude.

1. POZIV  - IZGRADNJA PBS – IVANA GRŠČIĆA – GLAVNA PODTUREN (do trgovine „KITRO“) 

2. TROŠKOVNIK

3. ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDE

4. ODLUKA O ODABIRU

 

Objavljeno 17.3.2021. u 14:45