Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 31.12.2019.god. pokrenuo je postupak za nabavu – UREĐENJE KANALA OBORINSKIH VODA U PODTURNU – II. ZALOKA  , te  Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude: 

1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE

2. TROŠKOVNIK

3. ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDE

4. ODLUKA O ODABIRU

 

Objavljeno: 25.2.2020. u 10:07 sati.