Na temelju članka 19. stavaka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu na radno mjesto

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

 

OBAVIJEST O PROVJERI ZNANJA

Obavijest o rezultatima natječaja za prijem u radni odnos

 

Poštovani mještani, 

Općina Podturen priprema se za izmjenu prostornog plana uređenja u 2023 godini, stoga se ovim putem poziva zainteresirana javnost-građani, trgovačka društva, udruge građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije izmjename i dopuname Prostornog plana uređenja Općine Podturen, da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili osobno u prostorijama Općine Podturen do 23. prosinca 2022. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi

Izvješće će biti objavljeno na Internet stranicama Općine Podturen.