Odluke općinskog vijeća

           Na temelju članka 8. Statuta Općine Podturen   («Službeni glasnik Međimurske županije » broj:5/13, 4/18 i 13/18)  članka 4. stavka 4. Odluke o javnim priznanjima Općine Podturen , na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Podturen, Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj  15. sjednici, održanoj, 17.06.  2019.g., d o n o s i 

                                                           ODLUKU o dodjeli javnih priznanja Općine Podturen  za 2019.g.

Na temelju članka 6. stavka  8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj:125/11, 64/15 i 112/18) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije “, broj:5/13;  4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen  na 14. sjednici održanoj, 28.03.2019. godine donijelo je

 ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O  ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18 i 110/18), članka 2. Zakona o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13.), članka 30. stavak 7.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13. i 73/17.), Zakona o zaštiti životinja (NN broj 102/17), članka 15. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13,4/18 i 15/18.), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 14.sjednici održanoj dana ,28.3.2019. godine, donosi

 ODLUKU O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18) i članka . Statuta Općine Podturen (Sl. gl. Međimurske županije 05/13, 4/18, 15/18), Općinsko vijeće općine Podturen je na svojoj 14. sjednici, održanoj 28.3. 2019., donijelo sljedeću 

 O D L U K U o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) i članku 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13., 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 14,   sjednici održanoj dana, 28.03.  2019. godine, donosi

 IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U 2018. GODINI ZA OPĆINU PODTUREN

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije„ broj 5/13,4/18,15/18) i članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13)  Općinsko vijeće, Općine  Podturen na 14. sjednici održanoj, 28.3.2018.  godine, donosi

 ODLUKU o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Općine Podturen za  2018. godinu

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com