Print

ODLUKE 5. SJEDNICA OV 30.12.2021. 

 

  1. Odluka o načinu pružanja javne usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podturen                 
  2. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podturen
  3. Odluka o određivanju naknade za rad predsjednika općinskog vijeća, članova općinskog vijeća te radnih tijela koja su imenovana statutom Općine Podturen, poslovnikom o radu općinskog vijeća te općim aktima Općine Podturen
  4. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen