Print

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj  92/10) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 20. sjednici, održanoj 23.03. 2020. godine, donosi

 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU