Print

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2021. GOD. S PROJEKCIJAMA ZA 2022. i 2023. GOD.

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2021. GODINU

PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2021. i PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. i 2023.god.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2021. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2021. GOD

Konsolidirani Obrasci financijskih izvještaja 01.01. - 30.06.2021.

Potvrda FINE 

Polugodišnji izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Podturen sa planom razvojnih programa za razdoblje 01.01. - 30.06.2021. 

BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

I. izmjene i dopune proračuna Općine Podturen za 2021. godinu sa planom razvojnih programa

Konsolidirani Obrasci financijskih izvještaja 01.01. - 31.12.2021.

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU 

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2021. GODINU - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

IZVJEŠĆE INVENTURNE KOMISIJE