Print

Prijedlog proračuna Općine Podturen za 2020. god. s projekcijama za 2021. i 2022. god.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2020. GODINU

PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2020. i PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021. i 2022.god.

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za 2020. godinu

Konsolidirani Obrasci financijskih izvještaja 01.01. - 30.06.2020.

Potvrda FINE 

Polugodišnji izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Podturen za razdoblje 01.01. - 30.06.2020. 

I. izmjene i dopune proračuna Općine Podturen za 2020. godinu

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Konsolidirani Obrasci financijskih izvještaja 01.01. - 31.12.2020.

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2020. GODINU