Print

PRIJEDLOG PRORAČUNA

PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2018. GODINU

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2018. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2018. GODINU

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2018. GODINU