Na temelju članka 31.st.2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine „broj 94/13) i članka 24. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12) , članka 26. Zakona o koncesijama (NN broj: 143/12), članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2014/S 01K-0008607, Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 6. sjednici održanoj 16. travnja 2014. godine donosi

Odluku o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti - prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Podturen

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com