Print

1. Odluka o rezultatima izbora članova vijeća romske nacionalne manjine u Općini Podturen 

 

Objavljeno 5.5.2019. u 21:34.