Print

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća romske nacionalne manjine u Općini Podturen

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća romske nacionalne manjine u Općini Podturen

 

 

Liste su objavljene na internet stranicama Općine Podturen 16.04.2019.  u 00:10 sati