Print

Izvješće o zaprimljenim pritužbama/prijavama za 2021.

Izvješće o zaprimljenim pritužbama/prijavama za 2020.

Izvješće o zaprimljenim pritužbama/prijavama za 2019.

 

ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE PODTUREN

 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13,4/18,15/18), Općinski načelnik Općine Podturen, dana 13. prosinac 2018. godine, donosi

 

ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE PODTUREN