Print

Na temelju članka 4. i 5.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 18/14.) Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Podturen objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V  za isticanje kandidatura  za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Podturen  

 

Prilog: 

1. OBRASCI