Print

Na temelju članka 13. Odluke o stipendiranju studenata ( „Službeni glasnik Međimurske županije“ 19/19 )  Općinski načelnik donio je

     ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA