Print

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI POSTUPAK STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE U CELINAMA

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI POSTUPAK STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENO - POSLOVNE ZONE UZ ŠKOLU U PODTURNU