Print

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11. i 64/15.), članaka  43. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik međimurske županije br. 5/13., 4/18.,15/18), članka 3.,7. i 16. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.19/18.) i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.19/18.)  Odluke o  raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora  (Klasa: 372-03/20-01/01, Ur.broj: 2109/13-02-20-01 od 21.9. 2020. godine), načelnik Općine Podturen objavljuje: 

 

JAVNI NATJEČAJ  za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup (1) jednog poslovnog prostora u Podturnu

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za davanje  u zakup poslovnog prostora

 

PRILOG: 

1.  OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Objavljeno: 22.09.2020 u 13:00 sati